+420 581 219 490
Právě se nacházíte: ADVOKÁTNÍ ČINNOST

Advokátní činnost

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby širokému okruhu klientů, a to prakticky ve všech oblastech práva České republiky.
Poskytneme Vám plný právní servis v následujícíh oblastech: 


 
NEMOVITOSTI
Převod nemovitosti, advokátní úschova, věcné břemeno aj.
Poradenství v oblastni nájmu
 
OBCHODNÍ PRÁVO
Zakládání obchodních společností, zápis do obchodního rejstříku, změna stanov aj.
 
RODINNÉ PRÁVO
Rozvod manželství, vypořádání SJM, vymáhání výživného aj.
 
PRACOVNÍ PRÁVO
Sepis pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, poradenství a zastoupení při sporu se zaměstnavatelem aj.
 
TRESTNÍ PRÁVO
Obhajoba obviněného a obžalovaného, zastoupení poškozeného v trestním řízení, sepis podání (trestní oznámení atd.)
 
SPRÁVNÍ PRÁVO
Zastoupení v přestupkovém řízení, ve stavebním řízení, ve věcech dopravních přestupků aj.
 
VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK
Sepis předžalobní upomínky, sepis dohody o uznání dluhu, sepis a podání žaloby, sepis návrhu na nařízení exekuce aj.
 
ODDLUŽENÍ
Dle novely insolvenčního zákona, sepis insolvenčního návrhu a zastoupení v insolvenčním řízení
 
GDPR - ochrana osobních údajů
Nařízení o ochraně osobních údajů nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 a postihlo všechny, kdo zpracovávají osobní údaje, zejména obce,
obchodní společnosti a živnostníky, a to i pokud zpracovávají pouze osobní údaje svých zaměstnanců.

Právní služby v oblasti ochrany osobních údajů
 
Školení 
  • Vždy upraveno na míru.
  • U Vás v sídle firmy nebo v advokátní kanceláři.
  • Doba trvání 3-4 hodiny (upřesnění podle potřeb klienta).

Provedení analýzy zpracovávání osobních údajů
Posouzení všech procesů (listinných i elektronických) zpracovávání osobních údajů z hlediska jejich souladu s nařízením o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy na úseku ochrany osobních údajů.

Vyhotovení záznamu o činnostech zpracování
Odborné zpracování záznamu o činnostech zpracování.

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
Zpracování posouzení hodnotícího způsob zpracování osobních údajů z hlediska povinností stanovených nařízením o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy na úseku ochrany osobních údajů.

Poradenství v oblasti ochrany osobních údajů
Komplexní právní servis v oblasti ochrany osobních údajů zahrnující konzultace, právní poradenství, přípravu interních směrnic, pracovních postupů a manuálů, pracovních smluv, včetně ucelené koncepce ve vztahu ke zpracování osobních údajů.

Komplexní právní servis v oblasti ochrany osobních údajů zahrnující konzultaci, právní poradenství, přípravu interních směrnic, včetně ucelené koncepce ve vztahu ke zpracování osobních údajů.

 

*Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi klientem a advokátem, je Česká advokátní komora, www.cak.cz.

KONTAKT/KANCELÁŘ PŘEROV

Dr. Skaláka 10, 750 02  Přerov
Telefon  |  +420 581 219 490
Email  |  sekretariat@akckm.cz

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘInformace GDPR    © 2017 / ABSINTDESIGN / GASTRODESIGN